System EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Skip to main
   

- Obniżenia opłaty sądowej

W systemie EPU zostały udostępnione nowe funkcjonalności dla pozwu:

  • z dniem 17 lutego 2017 roku:

- ograniczenie opłaty od pozwu w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.) w sytuacji gdy powód jest konsumentem lub osobą prowadzącą gospodarstwo rodzinne (art. 13 ust. 1a Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 623 z późn. zm.)).

  • z dniem 21 listopada 2019 roku
- obniżenie opłaty sądowej w wypadku roszczeń wynikających z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009)
- obniżenie opłaty sądowej na podstawie art. 13e ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnychPliki do pobrania:
1. Obnizenia_oplaty_sadowej_tutorial.pdf
Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej