Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
VI Wydział Cywilny
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
VI Wydział Cywilny

Znajdujesz się w: Skip Navigation LinksStrona główna > Informacje o portalu
Uwaga !!! Ważna informacja !!!

Pouczenie dla powoda na podstawie art. 125 § 2[1] K.p.c.:
Pisma niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.

Uzyskanie nr PESEL pozwanego

Zgodnie z nowelizacją ustawy k.p.c., na powodazostał nałożony obowiązek jednoznacznej identyfikacji strony pozwanej, a wprzypadku osób fizycznych na wskazaniu numeru PESEL lub NIP. W przypadku brakunumeru PESEL pozwanego, konieczne jest zwrócenie się do odpowiedniego organu zwnioskiem o uzyskanie nr PESEL osoby trzeciej.

Wszelkie informacje w tym zakresie znajdzieciePaństwo na stronach internetowych poszczególnych urzędów gmin oraz na stronie www.gov.pl, a także na stronach:

Uwaga! Wniosek o udostępnienie numeru PESEL można wnioskować wyłącznie w dowolnymurzędzie gminy na terenie całego kraju.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej