System EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Skip to main
   

Uzyskanie nr PESEL pozwanego

Zgodnie z nowelizacją ustawy k.p.c., na powodazostał nałożony obowiązek jednoznacznej identyfikacji strony pozwanej, a wprzypadku osób fizycznych na wskazaniu numeru PESEL lub NIP. W przypadku brakunumeru PESEL pozwanego, konieczne jest zwrócenie się do odpowiedniego organu zwnioskiem o uzyskanie nr PESEL osoby trzeciej.

Wszelkie informacje w tym zakresie znajdzieciePaństwo na stronach internetowych poszczególnych urzędów gmin oraz na stronie www.gov.pl, a także na stronach:

Uwaga! Wniosek o udostępnienie numeru PESEL można wnioskować wyłącznie w dowolnymurzędzie gminy na terenie całego kraju.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej