System EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Skip to main
   

Usługa sieciowa e-Sąd

Informacje ogólne

Opis usługi

Usługa ma na celu ułatwienie pracy powodom masowym, pełnomocnikom i komornikom sądowym, umożliwiając im dostęp do funkcjonalności systemu EPU bez konieczności korzystania z interfejsu WWW.

Adres usługi

Pod adresem https://www.e-sad.gov.pl/api2/EpuWS.EpuService.svc?wsdl znajduje się szczegółowy opis WSDL (ang. Web Services Description Language) usługi, który obejmuje definicje operacji, formaty wiadomości oraz protokoły komunikacyjne wykorzystywane przez usługę.

Wymagania i ograniczenia

Korzystanie z usługi wymaga posiadania konta powoda masowego/pełnomocnika zawodowego/komornika sądowego oraz wygenerowania klucza (apikey). Jedyną metodą, która nie wymaga autoryzacji jest metoda pozwalająca sprawdzić aktualną wersję usługi.

Środowisko testowe

Środowisko testowe dla Elektronicznego Postępowania Upominawczego nie jest udostępniane.

Pliki do pobrania

Dokumentacja

Przykładowe paczki

Schematy XSD

Pliki XSLT

Informacje o wersjach i zmianach

Wersja Data udostępnienia Lista zmian

1.16.9.x

2024-05-24
  • Aktualizacja dokumentacji WSDL

1.16.8.x

2024-03-22
  • Walidacja identyfikatorów adresatów pism

1.16.7.x

2024-02-22
  • Nowy typ dowodu w pozwie - "Wezwanie do zapłaty"

Lista metod usługi sieciowej

Poniżej znajduje się lista metod dostępnych w usłudze sieciowej, wraz z opisami i przeznaczeniem dla właściwych grup użytkowników

Nazwa metody oraz opis Pełnomocnicy i powodowie masowi Komornicy sądowi

GetDataOdnotowania

Metoda umożliwia pobranie daty odnotowania, czyli aktualną datę z serwera.

GetIdKancelarii

Metoda umożliwia pobranie identyfikatora Kancelarii zalogowanego użytkownika.

GetListaSprawZNakazem

Metoda zwraca listę spraw z prawomocnym nakazem.

GetListaWnioskowEgzekucyjnych

Metoda zwraca listę spraw/wniosków egzekucyjnych komornika.

HistoriaSprawyPrzezSygnaturaSprawy

Metoda zwraca listę zdarzeń w sprawie. Wynik wyszukiwany na podstawie sygnatury sprawy.

HistoriaSprawyPrzezSygnaturaWgPowoda

Metoda zwraca listę zdarzeń w sprawie. Wynik wyszukiwany na podstawie sygnatury powoda.

ListaAdnotacjiKomorniczych

Metoda zwraca listę adnotacji/czynności egzekucyjnych dla danej klauzuli.

ListaAdnotacjiKomorniczychVer2

Metoda zwraca listę adnotacji/czynności egzekucyjnych dla danej klauzuli wraz z identyfikatorem kancelarii dokonującej adnotacji.

ListaKancelariiKomoniczych

Metoda zwraca listę kancelarii komorniczych w systemie EPU.

ListaSprawKomornika

Metoda zwraca listę spraw/wniosków egzekucyjnych komornika.

ListaTresciNakazowPDF

Metoda pobiera w formacie PDF listę treści nakazów oraz orzeczeń na podstawie id wniosków egzekucyjnych.

ListaTresciNakazowPDFVer2

Metoda pobiera w formacie PDF listę treści nakazów oraz orzeczeń na podstawie id wniosków egzekucyjnych. Z tą różnicą w stosunku do GetListaTresciNakazowPDF, że jeśli nie został znaleziony jakiś wniosek to zwraca informację o problemie z jego pobraniem.

ListaTresciNakazowPDFVer3

Metoda pobiera w formacie PDF listę treści nakazów oraz orzeczeń na podstawie kodów z tytułów wykonawczych dla spraw w których nie został złożony elektroniczny wniosek o wszczęcie egzekucji. Z tą różnicą w stosunku do GetListaTresciNakazowPDF2, zamiast XML-a z listą id wniosków do pobrania, przyjmuje XML z listą kodów tytułów wykonawczych z orzeczenia.

ListaWnioskowEgzekucyjnychPDF

Metoda pobiera w formacie PDF listę treści wniosków egzekucyjnych na podstawie podanej listy id wniosków egzekucyjnych.

ListaWnioskowEgzekucyjnychPDFVer2

Metoda pobiera w formacie PDF listę treści wniosków egzekucyjnych na podstawie podanej listy id wniosków egzekucyjnych. Zwraca wszystkie elementy, jeśli jakiś element nie zostanie znaleziony to w odpowiedzi zostanie on zwrócony ze stosownym komunikatem.

MojeDoreczenia

Metoda zwraca listę doręczeń użytkownika.

MojeDoreczeniaVer2

Metoda zwraca listę doręczeń użytkownika, doręczenie prezentuje id orzeczenia/nakazu

MojeNakazy

Metoda zwraca listę nakazów użytkownika.

MojeOrzeczenia

Metoda zwraca listę orzeczeń użytkownika.

MojeOrzeczeniaVer2

Metoda zwraca listę orzeczeń użytkownika wraz z instancją sprawy.

MojePisma

Metoda zwraca listę pism użytkownika.

MojeSprawy

Metoda zwraca listę spraw użytkownika.

MojeSprawyPrzezZakresSygnatur

Metoda zwraca listę spraw użytkownika. Wynik filtrowany przez zakres numerów sygnatur w danym roku.

OznaczDoreczeniaJakoPobrane

Metoda umożliwia oznaczenie doręczeń jako pobrane.

OznaczSprawyJakoPobrane

Metoda ustawia sprawy/wnioski egzekucyjne komornika jako pobrane.

PobierzDoreczeniaPDF

Metoda umożliwia pobranie doręczeń w formacie PDF.

PobierzLiczbeDoreczen

Metoda umożliwiająca pobranie liczby doręczeń.

PobierzListeDoreczen

Metoda zwraca liste doreczeń dla komornika zgodnie z podanymi kryteriami.

PobierzOdpowiedziDoZarzadzenia

Metoda umożliwiająca pobranie odpowiedzi do zarządzeń.

PobierzPisma

Metoda pozwalająca na pobranie pism wysłanych przez komornika.

PobierzSprawyDoPodjecia

Metoda zwraca listę spraw możliwych do podjęcia przez użytkownika.

PobierzTransformate

Metoda umożliwiająca komornikowi pobranie transformaty (aktualnej lub we wskazanej wersji).

SprawdzStatusCzynnosci

Metoda zwraca status adnotacji/czynności egzekucyjnej.

SprawdzStatusDoreczenia

Metoda umożliwiająca sprawdzenie statusu doręczenia.

WersjaAPI

Metoda zwraca numer wersji API usługi sieciowej.

WersjaAPINoAuth

Metoda zwraca numer wersji API usługi sieciowej (nie wymaga autoryzacji użytkownika).

WyslijPisma

Metoda umożliwia wysłanie paczki pism komorniczych.

WyslijPismaPodpisane

Metoda umożliwia wysłanie podpisanej paczki pism komorniczych.

ZlozCzynnosciEgzekucyjne

Metoda umożliwia złożenie paczki dokumentów (typ CzynnosciEgzekucyjneEPU). Czynnosci wymagaja podpisania kazdego z osobna za pomocą interfejsu www (multipodpis).

ZlozCzynnosciEgzekucyjnePodpisane

Metoda umożliwia złożenie paczki podpisanych dokumentów (typ CzynnosciEgzekucyjneEPU).

ZlozDokumenty

Metoda umożliwia złożenie paczki dokumentów (typ DokumentyEPU).

ZlozPozwy

Metoda umożliwia składanie paczki dokumentów (typ Pozew).

ZlozSkargi

Metoda umożliwia złożenie paczki dokumentów (typ DokumentyEPU).

ZlozSprzeciwy

Metoda umożliwia złożenie paczki dokumentów (typ DokumentyEPU).

ZlozWnioskiEgzekucyjne

Metoda umożliwia złożenie paczki dokumentów (typ WnioskiEgzekucyjneEPU).

ZlozZawiadomieniaDostarczeniaDoEgzekucyjiPodjecia

Metoda umożliwia złożenie paczki zawiadomień dla czynności egzekucyjnych typu wszczęcie egzekucji.

ZlozZawiadomieniaDostarczeniaDoEgzekucyjiPodjeciaPodpisane

Metoda umożliwia złożenie paczki podpisanych zawiadomień dla czynności egzekucyjnych typu wszczęcie egzekucji.

ZlozZazalenia

Metoda umożliwia składanie paczki dokumentów (typ DokumentyEPU).

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej