System EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Skip to main
   

EPU - Informacja dla powodów

Informacja dla Powodów i osób działających w imieniu Powodów


Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym może złożyć osoba fizyczna będąca powodem lub działająca w imieniu powoda (pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, osoba reprezentująca itd.) posiadająca w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl aktywne konto użytkownika.
Konto użytkownika zakłada się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wniosku rejestracyjnego o założenie konta, na stronie www.e-sad.gov.pl wybierając zakładkę „Zarejestruj konto”.
Pozew i inne pisma procesowe można podpisywać posiadanym certyfikatem kwalifikowanym wystawionym przez Kwalifikowane Centrum Certyfikacji. lub zwykłym podpisem elektronicznym, którym automatycznie można podpisać pozew i inne pisma procesowe, bez opłat, przy aktywnym koncie użytkownika.

Opłaty sądowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym wnoszone są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem dostawcy usług płatności.
Powód lub osoba działająca w imieniu powoda składając pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym wybiera elektroniczną formę komunikacji z sądem za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-sądu www.e-sad.gov.pl oraz akceptuje regulamin doręczeń elektronicznych.

Po uprawomocnieniu się nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym elektroniczna klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-sądu powód lub osoba działająca w imieniu powoda w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do wybranego komornika sądowego.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej